Linköpingsguiden

Vintern är på väg – hur blir det med snöröjningen i Linköping

Snöröjning i Linköping

De senaste vintrarna har varit snörika och det har märkts av i trafiken i Linköping. Ingen som befunnit sig på linköpings gator de senaste 3-4 vintrarna har väl missat detta. Snöröjningen har som mest bestått av att ploga/sopa enstaka cykelbanor. Linköpings gator har snöröjts mycket dåligt. Stora och viktiga vägar som Brokindsleden har plogats väldigt sällan. Ofta har man låtit bilisterna sköta snöröjningen själva genom att köra upp spår i den djupa snön. Denna strategi må fungera bra om det bara lägger sig ett tunt lager snö på marken, inte om det faller flera decimeter. De senaste vintrarna har snömodd fått ligga kvar på vägarna vecka efter vecka utan åtgärd från kommunen. Kommunen som säger sig vara måna om trafiksäkerheten (b.l.a. genom sänkta hastighetsbegränsningar) sköter inte sina egna åtaganden om budgeten för snöröjningen överskrids. Kanske har denna budget larvigt sänkts efter allt prat om global uppvärmning. Kanske hoppades man i smyg slippa utgifterna för snöröjningen?

Denna vinter hoppas vi på krafttag för att hålla Linköpings vägar ordentligt plogade. Det kommunen sparar in på minskad snöröjning förlorar samhället mångdubbelt mer i form av minskad produktivitet. Våra förtroendevaldas viktigaste uppgift är att underlätta för det privata samhället att fungera bra, oavsett väderlek. De som drabbas värst är de som reser med kollektivtrafiken. För personbilar är lite snö ingen katastrof för framkomligheten, även om restiden blir lite längre. Stadsbussarna står däremot stilla om det är halt och mer än 0,5 % motlut. En stillastående buss medför även bekymmer för bilisterna när vägarna blockeras. Ploga eller ställ in all stadsbusstrafik vid snöfall.

Nu håller vi tummarna för en trevlig och snörik vinter med mycket plogning!

Vinter och snöröjning

Uppdatering med bild från den 21 januari 2015

Share Button