Linköpingsguiden

Universitetet

Linköpings universitet (förkortat LiU) är ett svenskt statligt universitet som grundades 1975. Universitetet har tre fakulteter. Den tekniska fakulteten benämns ofta vid det äldre namnet Linköpings tekniska högskola, medicinsk fakultet heter sedan 1986 Hälsouniversitetet och slutligen finns även den Filosofiska fakulteten vid LiU. Området Utbildningsvetenskap vid LiU har i allt väsentligt en fakultets status men saknar än så länge fakultetsnamn.

Linköpings Universitet Zenit

År 1996 grundades ett campus i Norrköping.

Linköpings universitet är med sina drygt 27 000 studenter och 3 900 anställda ett av Sveriges största universitet.

För mer information om allt som rör universitetet och studentlivet rekommenderas ett besök på www.studentilinkoping.se

Share Button