Linköpingsguiden

Stämpelklockor och arbetstidsmätning

En stämpelklocka är en typ av klocka som används för att kontrollera och verifiera när anställda kommer och går från arbetsplatser. Gamla tiders stämpelklockor var ofta mekaniska men dagens moderna varianter är ofta helt elektroniska. Dagens maskiner kan dessutom ofta göra uträkningar som hur länge personer varit på lunch och kan summera hela dagar, veckor och månader i prydliga utskrifter. I många företag används stämpelklockan som en grund till löneutbetalningar, till exempel i butiker eller fabriker där anställda betalas per timme. Då är det viktigt att veta exakt när den anställde anlände till jobbet och när denne gick hem, speciellt om det är en arbetsplats med rörligt schema där det inte alltid går att lita till planerade arbetstider.

Arbetstidsmätning i dagens samhälle

I dagens moderna arbetsklimat är det många företag och branscher som inte alls använder sig av stämpelklockor eller mäter tiden som anställda befinner sig på arbetsplatsen. I många fall är det helt enkelt inte av intresse när personen i fråga kom och gick från jobbet, eftersom personen kanske jobbade på annan ort eller hemma på kvällen. Andra företag förlitar sig fortfarande på stämpelklockor av olika slag, ofta inom industrin, sjukvården och dagligvaruhandeln. Det finns lika många anställda och chefer som tycker stämpelklockan är bra och smidig, som det finns de som tycker den är omodern och förlegad.

Stämpelklocka genom tiderna

Just termen ”stämpelklocka” kommer av att gamla tiders maskiner var just en stor analog klocka kopplad till en stämpel där den anställde stoppade ner ett kort av papper som då automatiskt stämplades med tiden för stämplingen. I slutet av veckan eller månaden lämnades kortet in till chefen som granskade detta, kanske kom med förmaningar och betalade ut lön för utfört arbete. Dagens maskiner är ofta länkade till en pinkod som är individuell för alla anställda, eller så drar man ett elektroniskt kort genom en dosa som då registrerar ankomst och avvikelse. Klockan kan också vara kopplad direkt till en dator, och det registreras då automatiskt när man loggar in och ut.

Share Button