Linköpingsguiden

Saab-rondellen – ett enda stort fiasko!

När Östra länken och nya riksväg 35 höll på att byggas skrev jag ett positivt blogginlägg här på Linköpingsguiden. Jag är fortfarande positivt inställd till Östra länken som helhet, men utformningen av Saab-rondellen är ju bara ett enda stort fiasko. Nu, när bygget är helt färdigt, är köerna under rusningstid ännu längre än innan ombyggnaden. Köerna från Tannefors sträcker sig många gånger flera undra meter och rör sig i långsam takt. En annan trafikpropp är kön som sträcker sig från Saab-rondellen, över Braskens bro, till korsningen Söderleden-Brokindsleden.

Saab-rondellen

Saab-rondellen sett från Tannefors. Braskens bro åt höger.

Jag tror inte det går att åstadkomma några större förändringar av trafiksituationen utan att bygga om och bygga rätt. Några åtgärder kan dock genomföras väldigt enkelt. T.ex. kan man bygga om den nya bussgatan som skapats som genväg mellan Nya Tanneforsvägen och Söderleden, den som passerar förbi utanför rondellen. Den gatan kan byggas om och öppnas för all trafik för att avlasta ordinarie gata från trafik som ska raka vägen från Tannefors och vidare mot Brasken bro.

Ytterligare en åtgärd är att skapa två filer för vänstersväng i korsningen Brokindsleden-Söderleden. Detta skulle troligtvis minska köbildningen inuti Saab-rondellen då de flesta ska vidare mot Ekholmen efter att de passerat Braskens bro. Detta är en förändring som inte kräver någon som helst ombyggnad, utan endast omskyltning och ommålning av vägmarkering. Se karta nedan:

karta-brokindsleden-soderleden

Att göra om mittenkörfältet som i skissen ovan påverkar den trafik som ska mot Berga väldigt lite då körfältet ändå upphör strax efter korsningen. När man passerat korsningen i mittenkörfältet (alternativt vänster körfält beroende på om man räknar in nuvarande vänstersvängsfält) tvingas man svänga av mot Johannelund. Trafikanter planerar ofta körningen och använder därför inte detta körfält om de ska mot Berga. Detta körfält används därför i väldigt liten omfattning i förhållande till den totala trafikvolymen. Då anser jag att det är mer befogat att tillåta vänstersväng även från detta körfält. Enkelt fixat, billigt fixat.

Share Button