Linköpingsguiden

Pressa tunnplåt på bästa sätt

En maskin som bockar plåt kallas för kantpress. Det är en mycket kraftfull metod att forma tunnplåt till önskat utseende. Kantpressning av tunnplåt går till på följande vis. Stycket som skall bearbetas placeras på ett profilerat stöd som kallas dyna. Profilen är en djup skåra och när plåten ställs på denna pressas övre verktyget mot plåten så att denna viks.

Plåtens tjocklek påverkar det tryck med vilket materialet skall bockas och till kraftig plåt kan krävas uppemot hundra ton eller mer tryckkraft. Ju mer spetsig den undre dynans skåra är desto mer kraft erfordras. Verktygen som används kan dock bli för hårt ansatta om man pressar tjock plåt.

Plåten pressas till korrekt djup

Industrin använder en styrning av maskinerna för kantpress som kallas CNC. I denna plattform skapar maskinoperatören ett program för hur plåten skall bockas. Inställningarna är vinklarnas storlek och skänkellängder. Maskinens ställs in för rätt läge för djup respektive höjd.

Därefter krävs endast att plåten läggs emot. Operatören gör endast ett pedaltryck och det spetsiga verktyget pressas mot plåten till korrekt djup. När det är klart måste inställningarna justeras för nästa bock. På maskinens skärm ser operatören på vilket sätt plåten skall vändas för varje nytt bockningsmoment. Detta kan även visas som en tredimensionell bild.

Share Button