Linköpingsguiden

Östra länken – nya riksväg 35

Östra länkenTidigare i år invigdes den 1,4 km långa delen av Östra länken som är helt ny väg. Tidigare hade en 700 meter lång sträcka av f.d. Hagalundsvägen invigts. Denna nya väg har gjort resan mellan Braskens bro och Norrköpingsvägen betydligt snabbare och gjort att boende längs G:a Tanneforsvägen slipper trafikbullret.

Är det något man kan vara kritisk mot så är det att det saknas på- och avfarter i höjd med flygplatsterminalen. Detta borde kunnat lösas med motorvägsliknande av- och påfarter. vid den nya bro som byggts där. Även antalet cirkulationsplatser stör trafikrytmen en aning. Cirkulationsplatsen i höjd med Max hamburgerrestaurang är helt ny och har inte visat sig lösa trafikproblemen i den tidigare korsningen. Det är fortfarande svårt att komma ut från Torvingegatan eftersom cirklationsplatsen fylls med köande bilar som ska ut på Norrköpingsvägen eller vidare på Kallerstadsleden. Två relativt stora cirkulationsplatser med 75 meters mellanrum känns inte helt rätt. I denna del av staden som är relativt glest bebyggd hade det funnits plats för trafikplatser av motorvägsstandard istället för cirkulationsplatser. Detta gäller även den relativt nya cirkulationsplatsen på Norrköpingsvägen i höjd med nya fotbollsarenan.

Östra Länken Riksväg 35 Linköping

Östra länken, vy mot Tannefors och Braskens bro

Östra länken / riksväg 35 Linköping

Östra länken i januari 2015. Vy mot flygplatsen och Norrköpingsvägen.

Totalt sett är Östra länken en välkommen förbättring av trafiksituationen i denna del av Linköping. Vissa saker hade kunnat göras bättre, men det handlar väl som alltid om ekonomi i slutändan.

Share Button