Linköpingsguiden

Låt en flyttfirma ta hand om företagsflytten

lastbil-flyttFör att få flytten att fungera på bästa sätt bör någon inom företaget utses att ta det fulla ansvaret för såväl planering som genomförande.

Hur genomförandet ska gå till är givetvis helt beroende av hur verksamheten ser ut. Det är stor skillnad mellan att flytta ett kontor och en verksamhet som sysslar med tillverkning. Det som kanske är viktigast för ett företag i samband med flytt av verksamheten från en lokal till en annan är att undvika driftsavbrott eller driftsstörningar. En flytt måste därför planeras väldigt noga.

Anlitar man en flyttfirma är det många saker man kan få hjälp med. Är det en firma som har vana vid företagsflyttar kan man från dem få checklistor och PM för den egna personalen. De kan också ställa personer till förfogande som hjälper till med planering och genomförande.

Om flytten endast omfattar intern omflyttning kan det vara skäl att göra den tillsammans med en professionell flyttfirma. Det kan vara många saker som kräver erfarenhet av åtgärder som nedmontering av väggfasta inventarier, omläggning av fasta telefoner och kabeldragningar, hantering av kassaskåp och brandskåp. Härtill kommer givetvis behov av städning och uppfräschning, som kan ingå i ett företagspaket. Det avgörande är dock att den egna personalen så långt möjligt kan fortsätta att koncentrera sig på sina normala arbetsuppgifter.

Besök lgflyttstad.se om ditt företag har verksamhet i Västra Götaland, närmare bestämt i trakterna kring Skövde.

Share Button