Linköpingsguiden

Låna för att starta eget

Handelsbanken City

Om man vill starta eget och behöer ett startkapital kan det vara nödvändigt att ta ett lån. Om man har ett sparkapital om 50 – 100 000 kr har man en bra grundplåt för ett företag där de inledande kostnaderna inte är så stora. Om företaget däremot är i behov av dyra inventarier behöver man gå in med mer. Det finns dels kreditgivare som specialicerat sig mot nystartade företag, t.ex. Almi företagspartner. Ett annat alternativ är att belåna sin bostad ytterligare. Om bostaden har ett högt marknadsvärde i kombination med att det befintliga lånet är litet kan man få loss mycket pengar till en relativt låg kostnad.

Det billigaste alternativet är så gott som alltid att gå in med eget sparkapital. Det är dessutom det minst riskfyllda eftersom du då inte sitter fast med ett lån om företaget skulle gå i konkurs. Nackdelen är att du kanske inte får loss tillräckligt med kapital och att uppstarten av företaget går långsamt.

Med ett lån får du snabb tilgång till de pengar som behövs för att starta upp verksamheten o lite större skala. Istället för att jobba dig upp har du en kapitalreserv redan från början som gör att du kan göra nödvändiga investeringar. Detta utan att du först måste tjäna ihop pengarna i företaget.

Om du är på gång att starta en egen verksamhet önskar vi dig stort lycka till!

Share Button