Linköpingsguiden

Interim management – ny tjänst med många fördelar

Interim management är en relativt ny tjänst inom konsultbranschen som erbjuder konsulter på ledarskapsnivå. Det finns många typer av interimkonsulter och de kan arbeta inom många olika områden och på olika nivåer men när det gäller interim management har man alltså inriktat sig speciellt på personer med ledarskapskompetens.

Anlita konsult

Att anlita en konsult har alltid stora fördelar. Det finns många faktorer som de flesta företag någon gång finner sig ha nytta eller behov av. Bland annat kan konsulterna snabbt vara på plats och börja sitt arbete utan att det krävs en lång och krånglig rekryteringsprocess där man dessutom riskerar att göra misstag i sin rekrytering. Dessutom är det ofta så att konsulterna har en så pass lång erfarenhet och gedigen kunskap att de lätt kan sätta sig in i arbetet utan någon längre introduktionsperiod. En ytterligare fördel är också att en del av konsulternas kunskap stannar kvar inom företaget även efter att deras uppdrag är avslutat, detta eftersom de förmedlat kunskap till medarbetare som är fast anställda av företaget. Ofta kan deras utanförskap vara av värde då de ser saker som man som fast anställd inte lägger märke till av gammal vana.

När behövs interimkonsulter?

Att ta in konsulter på interim management nivå kan ofta vara en bra lösning under kortare tider. Det kan till exempel röra sig om en omstrukturering inom företaget, en krisperiod som måste övervinnas eller kanske en omläggning av produktion eller verksamhet. Under sådana extrema tillfällen kan det vara bra att snabbt få tillgång till utomstående personal som har den nödvändiga kunskap som behövs för att företaget ska ta sig igenom den omvälvande tiden. Ibland behöver den befintliga personalen bara lite extra stöd när arbetsbördan ökar. Ibland kan det till och med vara så att den kunskap som krävs för att hantera den nyligen uppstådda situationen helt saknas inom företaget.

Share Button