Linköpingsguiden

Föreläsningar om företagande

Föreläsning om företagandeMorgan Holmström är en föreläsare från Linköping med ett stort engagemang för entreprenörskap och samhällsfrågor. Han är med sitt företag individual Focus involverad i projekt i Sverige, Tyskland och Brasilien. Han både föreläser om entreprenörskap och samhällsfrågor men ordnar också workshops med fokus på individen. Det kan handla om hjälpa individer att starta eget företag, eller att komma ifrån en situation som hemlös. Arbetsområdena är ganska spridda men något som är återkommande är det individuella fokuset. Att utgå från varje enskild individs egna förutsättningar är något som utmärker Individual Focus arbete. De arbetar inte utifrån mallar som ska passa många individer utan lägger vikt på personernas egna styrkor.

Share Button