Linköpingsguiden

Elförzinkning

Metaller som kommer att utsättas för hårda miljöer, så som alkaliska, salta och sura, måste skyddas mot korrosion för att bibehålla sin säkerhet och livslängd. Elförzinkning är en ytbehandling som ska skydda metallen från att rosta. Zinkbeläggning används på en mängd olika produkter inom bland annat bilindustrin, hushållsartiklar och verktyg.

Ger ett bra skydd samt snygg yta

Zink är den vanligaste beläggningen när det kommer till stålprodukter och elförzinkning används då kraven på rostskydd inte är så stora. En skyddande beläggning ska nämligen vara tjock för att bli slitstark och elförzinkning har sina begränsningar där, men den ger ett bra skydd och en snygg yta.

Efterbehandlas med kromatering

Zinkbehandlingar efterbehandlas ofta med kromatering, vilket ger ett bättre skydd och en snyggare yta. Genom att använda blå, grön gul eller svart kromatering, kan man få olika färger på slutprodukten. Gul och grön kromatering ger den bästa förbättringen av zinkskiktets härdighet. För att höja skyddet ännu mer, kan man köra produkterna igenom ytterligare processbad. Att jobba med förzinkning innebär en hälsorisk för både människa och miljö. För att undvika allergiska reaktioner till följd av kromatering, måste man arbeta med stor försiktighet och använda ämnen som inte är skadliga för människor och miljön.

Share Button