Linköpingsguiden

Eldningsolja

Bor du i ett hus som inte värms upp via det kommunala fjärrvärmenätet? Kanske bor du en bit utanför Linköping och har kvar den gamla oljapannan. Då kanske du är intresserad av att se över utbudet av leverantörer och återförsäljare av eldningsolja. Fundins Olja är ett företag i Tranås som levererar eldningsolja till stora delar av Östergötland. Fundins eldningsolja innehåller extremt lite svavel och belastas därför inte av svavelskatt. Dessutom ger den låga koldioxidutsläpp. Oljan fungerar under extrem kyla och kan lagras både varmt och kallt.

fundins-olja

Share Button