Linköpingsguiden

Brf Kungsberget 2 satsade på säkerhetsdörrar

Lägenhetsinbrott är i och för sig ganska ovanliga, men när de väl inträffar är det ofta en obehaglig upplevelse för den drabbade. Det handlar inte bara om den materiella förlusten av ägodelar, utan också förlusten av trygghet. Bostadsrättsföreningen Kungsberget 2 i Linköping har satsat på säkerheten för de boende. Övergripande handlar det om låsta dörrar mellan olika delar av husen, men också om säkerhetsdörrar till lägenheterna. Säkerhetsdörrarna är utrustade med s.k. 7-tillhållarlås för extra säkerhet. Utöver detta är säkerhetsdörrar väldigt svåra att bryta upp, t.ex. med bräckjärn. Det är också nästintill omöljligt att med yxa hugga sig igenom en säkerhetsdörr.

När det kommer till försäkringsbiten och säkerhetsdörrar finns det möjlighet att få rabatt på sin försäkring om man meddelar sitt försäkringsbolag. Viktig att tänka på är att de flesta försäkringsbolag kräver att 7-tillhållarlåset ska vara låst för att inbrottsgarantin ska gälla.

Säkerhetsdörrar har olika klassning. Det innebär bl.a. att dörrar med lägre klassning har lägre krav att leva upp till. En dörr med säkerhetsklass 4 ger ett mycket bra skydd mot inbrott.

Det återstår bara att gratulera de boende i Brf Kungsberget 2 till deras styrelses val att köpa in säkerhetsdörrar. Detta är något alla bostadsrättsföreningar borde ta efter. Många föreningar har inte bytt lägenhetsdörrar sedan husen byggdes för 50-60 år sedan.

BRF Kungsberget 2

Share Button