Linköpingsguiden

Breda möjligheter med hjälp av blästring

Trots sin slittåliga yta kan även metaller utsättas för slitage. Metall används till i stort sett allting i konstruktionsväg. Vi bygger hus, tänder, ljusstakar och så vidare. Vikten av att ta hand om och renovera olika metallobjekt är enorm för att vi ska undvika skrotning i förtid. Här har blästring visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att underhålla metaller, oavsett sort.

Blästring är en ypperlig metod till att behandla metallytor, framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv. Med hjälp av metoden har vi sedan lång tid tillbaka kunnat renovera våra metallkonstruktioner istället för att skrota dem. Denna metod har inte bara påverkat omkostnadsbiten positivt, även miljön gynnas av blästring.

Renovera istället för kassera

Mikroblästring, som är en av de olika blästringsmetoderna, är en effektiv metod att rengöra känsligare metallytor med. Den finkänsliga blästringen avlägsnar ett tunt skikt av ytan, som i sin tur behandlas, och som sedan kan återanvändas istället för att ersättas.

Verktygsrengöring är dess primära användningsområde. Flera företag i Sverige har specialiserat sig på rengöring eller yt-förändring av verktyg inom läkemedelsindustrin. Med hjälp av metoden kan formar och verktyg få en ändrad struktur, göras mer funktionella eller bara mer tilltalande. Vi kan renovera istället för att kassera.

Share Button