Linköpingsguiden

Att tänka på när du väljer elbolag

I en artikel i Aftonbladet från 2013 görs en grundlig genomgång av vilka faktorer man ska tänka på när man väljer energibolag. I själva verket handlar det i praktiken mindre om vilket elbolag man väljer; snarare är det fråga om vilket elavtal man väljer. Frågan är inte lätt men knappast svårare än frågan om vilken skola man ska välja för sina barn. Det handlar om ganska långsiktiga beslut där man tenderar att fastna i det val man gjort även om det inte föll ut precis som man ville. Det känns också för de flesta krångligt att börja riva i sådant man har.

Läser man artikeln lite mer noggrant kan man dock finna att rota i ingångna avtal eller vara lite mer noggrann kan vara en mycket lönsam åtgärd. Priserna på el varierar mellan 70 och 120 öre/kwh; vilket betyder att man i värsta fall kan få betala dubbelt så mycket som man skulle ha kunnat förhandla sig till. Ett medianpris ligger på c:a 1 kr/kwh.

I grunden har man tre prisnivåer att välja mellan:

  • Rörligt. Ett rörligt pris innebär att man aldrig vet i förväg hur mycket man kan få betala eftersom priset är rörligt på daglig basis.
  • Fast (bundet). Man binder sig för det då gällande priset under en tid av tre-sex månader.
  • Mixat. Där kan man till exempel bestämma att rörligt pris ska gälla under sommaren och fast under vintern.

Som framgår av artikeln har alla tre varianterna sina för- och nackdelar.

Om man inte vill välja något av dessa väljer man det som elbolaget helst erbjuder: tillsvidareavtalet. Det betyder i praktiken att det är elbolaget som sätter priset och att det för det mesta blir det högsta. Fördelen med ett sådant avtal är att det kan ändras till någon av de andra varianterna på dagen. Det är dock ganska tydligt att nackdelarna överväger.

Till sist. Om du vill fly linköping för Örebor så hittar du lägenheter i Örebro hos Byggnadsfirman Lund.

Share Button