Linköpingsguiden

Linköping – Östergötlands huvudstad

Linköping är en stad mitt i Östergötland och länets huvudstad och största stad. Invånarantalet i Linköpings kommun är 150 446 och i staden bor 105 921 av dessa personer. Detta gör Linköping till Sveriges femte största kommun och sjunde största tätort. Linköping har under 1900-talet haft en stabil tillväxt både befolknings- och storleksmässigt. Staden har under stor del 1900-talet varit en viktig regementsstad med som mest sex olika regementen belägna i eller i närheten av staden. Senare har flygindustrin med SAAB i spetsen drivit på utvecklingen. Mycket på grund av SAAB:s närvaro blev Linköping en universitetsstad på 1970-talet. Ett nära samarbete mellan SAAB, Ericsson och Linköpings Universitet har hjälpt till att skapa många företag inom IT- och tekniksektorn.

Drottningtornet Linköping

Drottningtornet vid Stångån

 

E4 mot Norrköping nordöst om Linköping

E4 mot Norrköping nordöst om Linköping

Linköping är också knutpunkt för flera störra vägar. Norr om staden sträcker sig motorvägen (E4) i väst-östlig riktning. Från sydost kommer man in i Linköping via riksväg 35 som förbinder E22, Västervik och Åtvidaberg med Linköping. I söder kommer trafiken från Vimmerby, och Kisa via riksväg 34. Rv 34 fortsätter sedan i en västlig riktning till Motala. Även gamla E4:an är en stor väg som löper parallellt med motorvägen (nya E4). Även om trafiken sedan motorvägens tillkomst minskat drastiskt är det en viktig väg för omdirigering av trafik från motorvägen, t.ex. vid allvarligare störningar. Gamla E4 är dessutom en viktig lokal väg för pendlare som ska till och från Linköping. Många mindre samhällen har nämligen vuxit upp längs denna sträcka eftersom östra stambanan även går parallellt med vägen. Järnvägen går mittemellan nya och gamla E4 större delen genom Linköpings kommun. Samhällen längs denna sträcka räknat från sydväst till nordost är Mantorp (3 700 inv), Vikingstad (2 100 inv), Malmslätt (5 200 inv), Linghem (2 800 inv) och Norsholm (600 inv). Mantorp ligger dock i Mjöjby kommun och Norsholm i Norrköpings kommun.

Vy över Linköping

Vy över Hejdegården

Järnvägen har också haft en viktig del i Linköpings tillväxt. Staden är faktiskt en liten järnvägsknut då Tjust- och Stångådalsbanan ansluter till östra stambanan i Linköping. Linköping har två flygplatser som båda är militära. Linköping City Airport (SAAB-fältet) har både civil och militär flygtrafik, medan Malmen sydväst om staden enbart har militär verksamhet.

Stadsdelar i Linköpings tätort

Invånarantal inom parentes, avrundat till närmaste 100-tal.

 • Berga (6 500)
 • Ekholmen (6 400)
 • Ekkällan (1 600)
 • Garnisonen (1 600)
 • Gottfridsberg (8 100)
 • Hackefors (1 600)
 • Hejdegården (2 000)
 • Hjulsbro (4 900)
 • Innerstaden (11 000)
 • Johannelund (5 100)
 • Jägarvallen (400)
 • Lambohov (8 200)
 • Ramshäll (1 500)
 • Ryd (8 800)
 • Skäggetorp (9 400)
 • Tallboda (3 300)
 • Tannefors (4 500)
 • Ullstämma (1 600)
 • Vasastaden (5 600)
 • Vidingsjö (4 200)
 • Vimanshäll (3 500)
 • Västra Valla (400)
 • Östra Valla (5 500)
 • TOTALT (105 700)

Tätorter i Linköpings kommun

Invånarantal inom parentes, avrundat till närmaste 100-tal.

 • Linköping (104 200)
 • Ljungsbro och Berg (7 900)
 • Malmslätt (5 200)
 • Linghem (2 800)
 • Sturefors (2 200)
 • Vikingstad (2 100)
 • Ekängen (2 000)
 • Slaka (600)
 • Askeby (500)
 • Brokind (500)
 • Bestorp (500)
 • Bankekind (400)
 • Nykil (300)
 • Sjögestad (300)
 • Gistad (300)
 • Skeda Udde (300)
 • Rappestad (200)
 • Västerlösa (200)
 • Ulrika (200)
Share Button