Linköpingsguiden

Näringsliv

Linköpings näringsliv präglas till stor del av högteknologi. Universitetets och den tekniska högskolan har omformat Linköpings gamla militära arbets-marknad. Mjärdevi Science Park är det främsta resultatet av det nära samarbete Universitetet haft med större företag som SAAB och Ericsson. I denna stadsdel finns ett stort antal företag inom IT samlade på en liten yta. Närheten till Universitetet och varandra bidrar till ett fortsatt gott företagsklimat. Universitetet har även gjort att företag inom medicinsk teknisk utrustning etablerat sig i Linköping. I samarbete mellan universitetet och sjukhuset bedrivs avancerad medicinsk forskning. Linköpings universitet har nyligen köpt in ett antal hjärtstartare som placerats i de allmänna utrymmena. Detta kanske låter konstigt med tanke på all medicinsk personal och utrustning som redan finns på plats, men tiden är en extremt viktig faktor vid hjärtstopp.

Mjärdevi Science Park

Teknikringen i Mjärdevi

Även om IT-sektorn gärna lyfts fram som Linköpings framtid ska man inte glömma att det finns många andra verksamheter i staden. Detaljhandeln är precis som i många andra städer en stor arbetsgivare. Det finns även många verkstadsföretag med hemvist i Linköping. Om IT-företagen ses som dragloket just nu är stan beroende av företag som levererar service till dess invånare. Detaljhandel behövs för att förse invånarna med livsmedel, kläder, hemelektronik m.m.

naringsliv-tornby

Tornby industriområde

Verkstadsföretagen behövs för att invånarnas bilar, cyklar och mopeder ska få de reparationer som krävs. Det finns också mer nischade företag spridda över stadens olika industriområden. Företag som har andra företag som huvudsakliga kunder, t.ex. de som sysslar tillverkning av butiksinredning eller är återförsäljare av förbrukningsmarerial och verktyg till byggbranschen. Många av företagen bistår dessutom kommunen med service av kollektivtrafikens fordon, parkskötsel, snöröjning och vägunderhåll. Alla delar behövs för att skapa en välmående stad där framtidstron spirar.

Handelsbanken och Åhlens

Handelsbanken och Åhlens på Ågatan

Share Button