Linköpingsguiden

Arbetsmiljöledningssystem för en bättre arbetsmiljö

Hur trivs du på jobbet? Vad tänker du på när någon frågar om du trivs på jobbet? Känner du dig trygg? Frågorna är relevanta när man pratar om hur situationen och miljön är på arbetsplatsen. Runt 1970-talet började arbetsmiljö komma på tapeten i Sverige och intresset har ökat i takt med lagstiftningarna som skyddar de anställda. Dessutom har företagen upptäckt fördelarna med att ta hand om sin personal.

Viktigt med trygghet och säkerhet

arbetsmiljöOavsett var man jobbar eller vad man jobbar med ska man kunna känna sig trygg och trivas på sin arbetsplats. Det handlar om allting som händer där. Har lysrören rätt styrka för att fungera optimalt för den typ av arbete som utförs? Är ventilationen god? Är ljudnivåerna uthärdliga? Finns det någonstans att gå undan och vila om man behöver? Hur fungerar samarbetet mellan kollegorna? Är arbetsbelastningen rimlig? Finns de skyddskläder och skyddsutrustning som behövs? Finns det ergonomisk utrustning och inventarier, exempelvis höj och sänkbara skrivbord om det finns behov av det? Känner alla till maskinernas säkerhetsföreskrifter? Hittar alla till första hjälpen-utrustningen och finns den ens där? Hanteras eventuella kemikalier enligt anvisningar, finns det anvisningar och vet alla hur man gör om någon exponeras för frätande substanser? Arbetsmiljö handlar egentligen om allt som kan påverka säkerhet och välmående på arbetsplatsen.

Användbara system

Tack vare de etablerade arbetsmiljöledningssystem som finns på marknaden kan man säkerställa både att anställda trivs och är trygga och att man följer lagar och regler. Ledningssystemet hjälper dessutom företaget att utvecklas och hitta vägar till en ännu bättre arbetsmiljö. De flesta företag och organisationer har idag någon typ av system som syftar till att hela tiden förbättra och hålla en hög standard på arbetsmiljön. Det finns utbildningar och färdiga system att ta till eller så kan man skräddarsy ett miljöledningssystem som passar det enskilda företaget.

Share Button