Linköpingsguiden

Behöver du någon som ansvarar för ditt företags rekrytering?

En HR-konsult kan komma att vara mer än bara en rekryterare, men om ditt företag behöver rekrytera en stor del nyanställda under en period kan det vara bra att anlita en HR-konsult som hjälper er.

rekrytering

Under kort tid – eller på sikt, kan en HR-konsult vara en värdefull tillgång för ditt företag. En HR-konsult har kunskap i rekrytering, administrativa frågor, personalhantering och kunskap om vissa regelverk som ditt företags policy måste följa enligt lag.

HR-konsulter kan även hjälpa ditt företag att bygga upp strategier kring marknadsföring. I tider av sociala medier är det än viktigare att ditt företag använder sig av rätt forum för att hitta sina personal. Genom sociala medier som Facebook, LinkedIn, Twitter, med flera – kan en HR-konsult hitta den mest lämpade personalen för just ditt företag.

En HR-konsult kan göra en målgruppsanalys för att veta vilka ni behöver nå ut till, vilken strategi ni bör använda er av och i vilken kanal ni ska använda er av kan HR-konsulten bedöma vem som är lämpligast för tjänsten.

Share Button