Linköpingsguiden

3 steg till fullständig synlighet

Spendanalys är en viktig del av alla affärsstyrningars verktygslåda. Det kan ge ditt företag en betydande mängd insikt i de områden där besparingar kan göras. Men, det finns vissa fall när denna typ av analys kanske inte är lämpligt eller praktiskt för ditt företag. I det här fallet finns det flera alternativa typer av datainsamling och analys som kan ge dig liknande information utan bekostnad och nivå av olägenheter som skulle vara inblandade av spendanalys. Nyckeln är att förstå ditt eget företag, vilken typ av utgifter du kommer att utföra, och vilka datatyper kan vara mer produktiva än utgifterna Analys.

De två typer av alternativa spendanalys som kan vara mer lämplig för din organisation spenderas Rensning och spendanalys. Det första steget i rensningsprocessen innebär insamling av spendanalys-data genom att utnyttja en mängd olika metoder inklusive data mining, spendanalys programvara, eller genom inköp av rapporter som skapats för att hjälpa dig att göra denna analys. Det andra steget i processen är att rensa upp utgifterna från dina inköp, oavsett om dessa inköp är från leverantörer till kunder, eller leverantörer.

I en spendanalys är målet att bestämma utgifterna och var dessa dollar är på väg. Du funderar på att identifiera områden där du kan minska din kostnadsbas, förbättra den service och support du får, hitta kostnadsbesparingar, effektivisera processer och förbättra upphandlingspraxis och avtalsefterlevnad. I scenariot spendanalys är målet att eliminera eller konsolidera kontrakt som inte är ekonomiskt bärkraftiga. Identifiera dessa problematiska inköp kan hjälpa dig att bättre definiera dina krav för ett specifikt förvärv och minska din kostnad och risk samtidigt få en bättre avkastning på investeringen.

Den tredje typen av alternativ analys som kan ge en kritisk inblick i hur du utför en Spendanalys är Spend Visibility. Målet med Analysen av utdeställbarhet är att fastställa status och prestanda för spende-begäranden i syfte att möjliggöra effektiv service och support. De tekniker som används för att utföra en Spend Visibility-analys är bland annat att utföra en spendanalys för hand, använda verktyg som spendanalys Metric och Invoice Visualizer och utveckla mätvärden och instrumentpanelsrapporter. Det mest effektiva sättet att genomföra en Spend Visibility-analys är att använda alla tre verktygen och i synnerhet för att utveckla en kombination av ett rapportkort, ett frågeformulär och en instrumentpanel. Med hjälp av dessa verktyg effektivt gör att du lättare kan övervaka och spåra spendera data, vilket resulterar i framgångsrika resultat spendanalys.

Som tredje steg i processen för spendanalys är fokus att säkerställa att den information du har samlat in under synlighetsanalysen fångas upp, sammanställs och presenteras för resten av företaget. Detta kommer att omfatta granskning av uppgifterna, identifiering av problemområden och utveckling av rapporter och andra instrumentpaneler. Du kommer då att vara redo att kommunicera med kunden och/eller leverantören och vidta åtgärder när det är lämpligt för att ta itu med de frågor som tas upp.

Genomförandet av en fullständig synlighet spendanalys kommer att ge dig en korrekt bild av var ditt företag är när det gäller utgifter. Det kommer också att ge dig ett sätt att utvärdera var ditt företag behöver göra ändringar så att du kan minska avfall och öka besparingarna. Implementering av en fullständig Visibility Analytics-lösning ger dig den information du behöver för att: Minska kostnaderna genom att identifiera effektivitetsvinster och minska avfallet. Öka besparingarna genom att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Share Button